Softwarelicentie- en softwareontwikkelingscontractenSoftwarelicentie- en softwareontwikkelingscontracten

Wij treden in dit soort zaken zowel op voor de leverancier als voor de gebruiker.

De leverancier
Voor een softwareleverancier zijn deze overeenkomsten en de eventueel bijbehorende onderhoudscontracten van levensbelang. De leverancier ‘leeft’ immers van het auteursrecht dat hij heeft op de software. Het is hierom zaak adequate contracten te hanteren die regelmatig aan de actuele bedrijfsvoering en nieuwe regelgeving en jurisprudentie aangepast wordt. Het komt in de praktijk verrassend vaak voor dat hieraan niet voldoende aandacht wordt besteed, hetgeen zeer schadelijk kan zijn indien zich onverhoopt een geschil mocht voordoen. Een overeenkomst die uitsluitend bestaat uit een getekende offerte waarin weinig meer staat dan prijs en opleverdatum met een verwijzing naar branchevoorwaarden als die van de FENIT (tegenwoordig: ICT~office), voldoet vaak niet. Het is hierom zaak goede contracten te hanteren die regelmatig worden aangepast aan de actuele bedrijfsvoering, nieuwe regelgeving en jurisprudentie. Het komt in de praktijk maar al te vaak voor dat hieraan niet voldoende aandacht wordt besteed, hetgeen zeer schadelijk kan zijn indien zich onverhoopt een geschil mocht voordoen. Een overeenkomst die uitsluitend bestaat uit een getekende offerte waarin weinig meer staat dan prijs en opleverdatum met een verwijzing naar (branche)voorwaarden volstaat veelal niet.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.


De gebruiker
Er gaat nogal eens wat mis bij de aanschaf en implementatie van nieuwe (maatwerk)software. Bij de presentatie van de leverancier ziet het er vaak prachtig uit en de offertes zijn vaak mooi vormgegeven boekwerken, maar wat als de software niet goed blijkt te werken of het misgaat bij de implementatie in de bedrijfsvoering? Het is van het allergrootste belang dat tijdig juridisch advies ingewonnen wordt. Wij zien bijvoorbeeld vaak dat klachten niet goed vastgelegd worden en dat van de zijde van de leverancier keurige voortgangsrapportages beschikbaar zijn waaruit uw klachten onvoldoende naar voren komen. Dit kan grote problemen opleveren in een eventuele procedure. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij dit soort projecten om ervoor te zorgen dat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd en voeren zo nodig voor u een procedure bij de rechter, een arbitrageprocedure - bijvoorbeeld bij het SGOA - of ondersteunen u bij een mediationtraject.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.


site by emazing