Begeleiding softwareBegeleiding software

Bij de aanschaf van (maatwerk)software wordt vaak veel tijd besteed aan het formuleren van de technische eisen. Maar zeker net zo belangrijk zijn de juridische specificaties. Er zijn veel vragen die u zich zou moeten stellen voor het aangaan van een (vaak moeizamer dan verwacht) implementatietraject bijvoorbeeld:

Het is raadzaam voordat de overeenkomst wordt aangegaan eerst juridisch advies in te winnen over deze en andere belangrijke vragen.

Mocht het echter al mis zijn gegaan, dan is van het allergrootste belang dat tijdig juridisch advies ingewonnen wordt. Wij zien bijvoorbeeld vaak dat klachten niet goed vastgelegd worden en dat van de zijde van de leverancier keurige voortgangsrapportages beschikbaar zijn waaruit uw klachten onvoldoende naar voren komen. Bovendien ontbreekt vaak een juridisch correcte ingebrekestelling. Dit kan grote problemen opleveren in een eventuele procedure. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij dit soort projecten om ervoor te zorgen dat alles op de juiste wijze wordt vastgelegd en zo nodig voeren wij vervolgens voor u een procedure bij de rechter, een arbitrageprocedure - bijvoorbeeld bij het SGOA - of ondersteunen u bij een mediationtraject.

U kunt voor meer informatie contact met ons opnemen.


site by emazing